Scaladiensten

Bewegingsonderwijs

Visie | Leren bewegen | Gezond bewegen

Doel bewegingsonderwijs

Op de basisschool is het onderwijs in bewegen gericht op het aanleren van een verantwoorde deelname aan onze hedendaagse beweegcultuur passend binnen de belevingswereld van onze leerlingen.

Het doel van het bewegingsonderwijs is de leerlingen breed te introduceren in die beweegcultuur (kerndoel 57):

Bewegingsonderwijs is ontwikkelingsgericht en net als andere vakken, een leervak.
In een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat bieden we alle kinderen de mogelijkheid om op eigen niveau te groeien naar een positieve, zelfbewuste en zelfstandige beweger, die ook in groepsverband respectvol om kan en durft te gaan met zichzelf en de ander. Daarin nemen we plezier in het bewegingsonderwijs als uitgangspunt, omdat plezier in hoge mate bepalend is voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten nu en later. Plezier en betekenisvol bewegen moeten altijd gekoppeld zijn. Vanuit onze aandacht voor leerlingen die speciaal meer of minder aanleg hebben voor deelname aan onze bewegingscultuur, adviseren wij kinderen en hun ouders met betrekking tot eventueel aanvullende groeimogelijkheden op dit gebied.

Concrete uitvoering

Tot slot

De gouden gymregel is: ”In de gymles maken we onszelf en de ander beter”.

In elke gymles zijn de volgende aspecten zichtbaar aanwezig:

Vanuit het perspectief ‘opvoeden doe je samen’, vragen wij alle ouders, leerlingen en leerkrachten om bij te dragen aan de praktische naleving van: