Scaladiensten

HBM individueel

Natuurlijke kwaliteiten | Kwetsbare talenten | Denkvoorkeur | Reacties onder druk

Voorbeeld-rapportage

De Analytical Competence Tool (ACT®) is een unieke online meetmethode die oog heeft voor de hele mens.

Jezelf goed leren kennen in verschillende werksituaties kost tijd:
12 minuten om precies te zijn.

In die korte tijd geeft de ACT®-meting je inzicht in je vermogen om flexibel en ondernemend te werk te gaan, samenwerken in teamverband te combineren met zelfstandig opereren en bestand te zijn tegen stressvolle situaties.

• Je krijgt informatie over competenties ( kwaliteiten) die voor jou een Natuurlijke Kracht zijn. Dat kan zijn Toekomstgericht, Probleemanalystisch, Contactvaardig bijvoorbeeld.
• Daarnaast krijg je informatie over competenties die je hebt aangeleerd, die je ooit nodig had. Deze noemen we Prestatiekrachten, die kunnen ‘onder druk’ vervormen. Bijvoorbeeld de competentie Innovatief kan Onberekenbaar worden onder druk of de competentie Zakelijk gericht die Materialistisch kan worden. Verder krijg je ook inzicht in de competenties die tot je Natuurlijk potentieel behoren – die kun je vrij gemakkelijk ontwikkelen. Bijvoorbeeld: besluitvaardig of inlevend. En er worden competenties benoemt die worden afgeraden om die te ontwikkelen omdat ze je veel energie gaan kosten.

Aangevuld met informatie over je denkvoorkeur (Ratio – Realisme – Gevoel – Intuïtief of Generalist), met de balans tussen de introverte- en extraverte kant van je, met de balans tussen je mannelijke- en vrouwelijke eigenschappen en als laatste je basishouding ( de balans tussen de relatie-as Ik en De Ander, Bezieling en Vorm) geven je we zo een compleet beeld als mens.

Al deze informatie komt in een leesbaar rapport met de nodige visualisaties.

Een gesprek met een Actor (iemand die opgeleid is om vanuit een overzichtsbord alle informatie te delen en te bespreken) is aan te bevelen omdat dit van grote waarde kan zijn.