Scaladiensten

Rekenen

Dyscalculie | Drieslagmodel | Zwakke rekenaars | Ondersteuning

Ik ben Marieke Deuning, psycholoog van beroep en DBG’er bij Scala (Deskundige Bevoegd Gezag).

Voor het vakgebied betreft Rekenen/wiskunde kan ik met scholen meekijken bij het goed ‘invoeren’ van Protocol Dyscalculie.
Op schoolniveau kan ik een workshop verzorgen over dyscalculie in het algemeen én het directe instructiemodel aan de hand van het drieslagmodel en handelingsmodel.

 

Zoek je een gesprekspartner om het protocol Dyscalculie in te voeren op je school, een gesprekpartner voor het begeleiden van leerkrachten bij het directe instructie en ik kan meedenken over het aanbod aan rekenzwakke kinderen.

Wil je meer informatie over mogelijkheden?

Neem contact op via een e-mail naar marieke.deuning@scalascholen.nl