Scaladiensten

Welkom bij de Scala Dienstenstichting

Welkom bij de Scala Dienstenstichting. Deze stichting is een initiatief van Scala, een collectief van basisscholen in de gemeente Heusden waar toegewijd en vol trots aan de ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt. Bij Scala zijn we overtuigd van het vakmanschap van onze mensen. Daarom krijgen ze de ruimte om te ondernemen. Vandaar deze dienstenstichting die speciaal is opgericht zodat: 

  1. medewerkers van Scala de mogelijkheid krijgen om opgedane kennis en ervaringen te verspreiden vanuit het kernwaarde ondernemerschap; 
  2. externe partijen de mogelijkheid krijgen om de aanwezige expertise van onze stichting in te zetten voor eigen gebruik. 

Hoogbegaafdheid

Inrichting – Inhoud – Licentie

Kindercoaching

HBM coaching​ en filosofie

Leerkrachten in ontwikkeling

HBM Teamanalyse

op basis van ACT-meting

HBM Individuele analyse

op basis van ACT-meting

HBM Young

Jongleren-meting – Mentorrapport Rapportagegesprek

Leren met ouders

Rondleidingen – Presentaties – Workshop – Publicaties

Sociale veiligheid

Veilig gevoel | Gastlessen | Wet en regelgeving | Ondersteuning

Rekenen

Dyscalculie | Drieslagmodel | Zwakke rekenaars | Ondersteuning

Jeugdcongres

Organisatie – Presentatie

Visie | Leren bewegen | Gezond bewegen

VVE

Presentatie – Ervaringen door ontmoetingen

Plus in de klas

Thematisch werken | Leren leren | Uitdaging | Leerdoelen

Tweetalig onderwijs

Vervroegd Vreemde Talen Onderwijs / iPockets / Our Discovery Island / bs JongLeren Drunen

ReAttach

Laagdrempelig | Kortdurende interventie | Snel resultaat / lezing | Persoonlijke groei

Aanbod Scala algemeen

Teachers 4 Teachers | Bewegend Leren | Huur lokalen en gymzalen | Hoogbegaafdheid – Ja of Nee | Autisme