Scaladiensten

Jeugdcongres

Jeugdcongres | Burgerschap | Oplossingen | Overleg

Stichting Scala heeft reeds enkele jaren, in samenwerking met externe partners, een jeugdcongres georganiseerd voor de leerlingen van groep 7.

Het doel van een jeugdcongres =

Het betrekken van de basisschooljeugd (groep 7) bij maatschappelijke thema’s en vraagstukken en hen te vragen concreet mee te denken aan oplossingen daarvan. We bereiken dat door de jaarlijkse organisatie van een zgn. jeugdcongres, waaraan naast activiteit-eigenaar Scala wordt bijgedragen door de gemeente Heusden, Focolare, andere onderwijsinstellingen in de gemeente en externe partijen te relateren aan het voor het jeugdcongres gekozen thema’s of vraagstukken.

Het doel van een jeugdcongres =

Uitvoering van de jeugdcongresdag – waar kun je aan denken?

1. Ontmoeten
2. Kennis delen
3. Coöperatieve werkvormen
4. Inzet van VO leerlingen bij activiteiten
5. Gastsprekers / verhalenvertellers

Jaarprogramma voor de opzet

Maand Programma
Oktober
Uitvoering Jeugdcongres
November
- Evaluatie jeugdcongres
- Eerste verkenning van een thema voor het volgende congres.
December
Januari
Eerste check op follow-up c.q. borging uitkomsten jeugdcongres.
Februari
- Tweede check op follow up, c.q. borging uitkomsten jeugdcongres.
- Vaststellen van het thema van het volgende jeugdcongres.
Maart
- Opzet jeugdcongres
- Bepalen betrokken partijen.
April
Benaderen betrokken partijen
Mei
Werkvergadering organisatie congres
Juni
Werkvergadering organisatie congres
Juli
Augustus
September
Werkvergadering organisatie congres
Oktober
Uitvoering jeugdcongres
November
Etc.