Scaladiensten

HBM Young

Je talenten | Je kracht | Je leerstijl | Routekaart

Verder kijken dan zichtbaar gedrag en worden wie je in de kern al bent.

De Human Being Management filosofie heeft als belangrijkste pijler dat jongeren daadwerkelijk zichzelf kunnen zijn. HBM vindt alle facetten van de mens belangrijk en kijkt daarmee verder dan het zichtbare gedrag, de prestaties binnen het onderwijs en het opleidingsniveau. Het helpt jongeren te onderzoeken wie ze werkelijk zijn, zowel bewust als onbewust, en laat zien wat hun werkelijke potentieel is. HBM biedt met behulp van de Analytical Competence Tool ( ACT©) jongeren het vooruitzicht hun eigen talenten te ontdekken. Hierdoor kunnen ze optimaal en op eigen wijze ontwikkelen tot startbekwame volwassenen en professionals die eigen verantwoordelijkheid nemen, met vertrouwen keuzes maken en zich blijven willen ontwikkelen.

Beelden geven toegang tot de gehele mens.

De ACT© Young maakt gebruik van woorden en uitvoerig geteste beelden. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt het uniek. Met de uitkomsten kan de begeleiding rondom talentontwikkeling veel gerichter, sneller en effectiever plaatsvinden. Jongeren ervaren tevens meer (leer)plezier en vallen minder snel uit als gevolg van stress gerelateerde klachten of burn-out.
Bovendien geeft het ACT© Young rapport inzicht in hun leerstijl: waaruit haalt de jongere energie, hoe wordt informatie opgenomen, hoe worden beslissingen genomen en hoe richten jongeren hun leven in?
ACT© Young is een prachtige routekaart voor zowel het heden als de toekomst van jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.
Met de resultaten van de meting worden ze bewust van eigen mogelijkheden, durven ze te kiezen voor de eigen talenten, ervaren ze keuzevrijheid in plaats van keuzestress en kunnen ze de volgende stap nemen naar verdere ontwikkeling.

Waar ben je van nature goed in?

Hoe sta je in het leven?
Wat is je leerstijl?
Wat is je ontwikkelrichting?
Waarin loop jij op je tenen?
Hoe kun jij succesvol(ler) leren?

Wat zijn de mogelijkheden?

Contactpersoon:

Kees Hamers via kees.hamers@scalascholen.nl of als je liever wilt bellen: 06-50604940

Download een voorbeeld rapportage:

Download de rapportage