Scaladiensten

Voor- en vroegschoolse educatie

Taalprogramma’s | Doorgaande lijn | Mogelijkheden | Contact

Even voorstellen…….

……. Wij zijn Pebbles en Antoinette, samen vormen wij team VVE. Wij coördineren de activiteiten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse educatie voor Stichting Scala. Dit houdt in dat we ouders van Scalascholen taalprogramma’s aanbieden om hun kind thuis te ondersteunen. We richten ons op de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Ouders kunnen na (een éénmalige) instructie thuis aan de slag met hun kind.

Ook zijn we door middel van samenwerkingsactiviteiten bezig met een doorgaande lijn van de voorschool (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) naar de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool).

Tevens zijn we betrokken bij diverse initiatieven om het onderwijs aan anderstaligen te verrijken door het aanbieden van een taalrijke leeromgeving. Een voorbeeld hiervan is het traject Voorportaal (3 locaties) en de Taalklas (1 locatie).

Ook promoten wij, in samenwerking met de bibliotheek, voorlezen door middel van voorlees-projecten op diverse scholen.

Mogelijkheden

Contact

Antoinette en Pebbles zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres: vve@scalascholen.nl