Scaladiensten

HBM Teamanalyse o.b.v. ACT-meting

Team functioneren | Teamprestaties | Collegialiteit

De ACT-teammeting is een waardevol instrument voor het verbeteren van teamprestaties op de twaalf aspecten van het ACT-model, het versterken van de inter-collegialiteit en van de overall performance van het team.

In het begeleiden van teams staat de Circle of Change ook centraal. De stappen zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid komen in een team goed van pas om het helder krijgen van de teamcohesie en bij het uiteindelijk nemen van de verantwoordelijkheid door ieder teamlid.

Wat krijg je bij een teamrapportage?

(*voorwaarde is dat alle teamleden, inclusief de manager, een ACT meting hebben ingevuld)

Wat is er mogelijk?

*een presentatie over de HBM filosofie
*een presentatie over de ACT Individueel – een presentatie over de ACT Team
*een workshop van twee uur aan de hand van een teamrapport waarin de uitkomsten van de teamrapportage worden gepresenteerd en besproken.

Wil je meer weten?

Stuur een mail naar kees.hamers@scalascholen.nl of bel met 06 50604940.

Voorbeelden uit een rapportage: