Scaladiensten

Onderwijs op maat met de hulp van ouders

Leren met Ouders (LmO) is een nieuwe manier van samenwerken tussen leerkrachten en ouders, deze onderwijsinnovatie is bedacht en voor het eerst met succes uitgevoerd op onze Scalascholen.

Rondleidingen

Presentaties

Workshop

Publicaties

Leerkrachten willen het liefst elk kind precies kunnen bieden wat die nodig heeft. Dat is praktisch onmogelijk als je les moet geven aan groepen van 20/ 25 en soms nog meer kinderen, ze te taak hebben om op meerdere niveaus les te geven voor vakken als rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Hoe goed de leerkracht ook, hij zal zijn aandacht altijd moeten verdelen over alle leerlingen.
Bij creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid, gym en het werken aan projecten is dit meestal geen probleem. Maar bij de instrumentele vaardigheden is deze situatie verre van ideaal. Daar zullen de leerprestaties zeker verbeteren als er ruimte is voor meer individuele begeleiding en een programma op maat van het kind. De vraag is hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Ouders willen én kunnen helpen

Het antwoord kan worden gegeven door ouderbetrokkenheid op een hoger plan te tillen en ouders de mogelijkheid te geven om hun kind één-op-één te helpen bij één of meer schoolvakken.
LmO is het samenwerken tussen school en ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dat kan tijdens lesuren of na school. Ouders kunnen ervoor kiezen om dit een langere of kortere tijd. Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door de leraar. De leraar coacht de ouders, samen stellen ze leerdoelen en is er regelmatig overleg.

Alle kinderen gaan er op vooruit
Ieder kind blijkt hier voordeel bij te hebben. Zowel kinderen uit de basisgroep alsook kinderen die wat minder of juist méér uitdaging nodig hebben.
Voordelen van Leren met Ouders
het welbevinden van kinderen gaat omhoog
het zelfvertrouwen groeit
de leerresultaten verbeteren
ouderbetrokkenheid gaat omhoog.

Alle kinderen gaan er op vooruit

Ieder kind blijkt hier voordeel bij te hebben. Zowel kinderen uit de basisgroep alsook kinderen die wat minder of juist méér uitdaging nodig hebben.

Voordelen van Leren met Ouders

Wat is er mogelijk?