Scaladiensten

Tweetalig onderwijs

Van luister-spreekvaardigheid tot lees- en schrijfvaardigheid

Binnen Scalascholen is het mogelijk VVTO onderwijs (vervroegd vreemde talen onderwijs) te volgen en wel op obs JongLeren te Drunen. Jonge kinderen zijn in staat om spelenderwijs een taal te leren. Sommige ouders vinden het belangrijk dat zo een grotere taalvaardigheid wordt ontwikkeld. Obs JongLeren biedt VVTO geïntegreerd aan. In de onderbouw ligt de nadruk op luister- en spreekvaardigheid terwijl in de bovenbouw lees- en schrijfvaardigheid ook aan de orde komen.
Om de Engelse taal structureel vorm te geven, hanteren we twee methoden, nl.: iPockets voor de onderbouw en ODI (our Discovery Island) voor de kinderen in de bovenbouw.

De scholing voor de leerkrachten wordt gegeven door Early Bird, een expertisecentrum voor vroeg vreemde talen onderwijs Engels. Ze begeleiden basisscholen bij het kwalitatief goed invoeren van Engels en Wereldburgerschap.

Informatie

Voor meer informatie, een oriënterend gesprek of aanmelding kunt u contact opnemen met Kees Willemse, tel. 0416-373363 of via e-mail kees.willemse@scalascholen.nl